Doprava pre SR

1,20€ – Slovenská pošta, doporučene 2-3 dni, platba vopred na účet alebo platba online platobnou kartou
1,90€ – Slovenská pošta, doporučene 2-3 dni, platba v hotovosti na dobierku

Doprava pre ČR

2,25€ – Slovenská pošta, doporučene 3-5 dní, platba vopred na účet alebo platba online platobnou kartou

Doprava do krajín EU

2,40€ – Slovenská pošta, doporučene 5-8 dní, platba online platobnou kartou

SPÔSOB ÚHRADY

Prevod na bankový účet, len pre SR a ČR
Platba v hotovosti formou dobierky, len pre SR
Online platobnou kartou

Údaje pre platbu prevodom:

Údaje pre platbu prevodom:
Banka: Slovenská Sporiteľňa a.s.
IBAN: SK37 0900 0000 0051 3575 2413
BIC/SWIFT: GIBASKBX

Tovar sa snažíme zasielať najneskôr do 24 hodín od prijatia platby. Tovar je posielaný prostredníctvom Slovenskej pošty, na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka vždy obsahuje faktúru.

Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho, jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu a bezodkladne nás informujte. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Posielame do nasledovných krajín
Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká Republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litvia, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská Republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia